O nás   I   Stavebný systém   I   Certifikáty   I   Referencie   I   Galéria   I   Kontakt
Infolinka: +421 905 614 112

murované rodinné domy  I  nízkoenergetické a pasívne domy  I  bytové domy  I  nadstavby a prístavby  I  haly a priemyselné stavby  I  polyfunkčné budovy

PATENTY, CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA

NAŠE VLASTNÉ, PATENTOM CHRÁNENÉ TERMOOCEĽOVÉ PANELY, ZÍSKALI VŠETKY POTREBNÉ CERTIFIKÁTY

Spoločnosť KIMALL s.r.o. používa pri stavebnej činosti vlastné termooceľového panely Topkimall, ktoré sú vyrábané výhradne na Slovensku. Ide o jedinečný patentom chránený systém, ktorý získal atesty / osvedčenia vo viacerých európskych krajinách.

Na tejto stránke zverejňujeme dokumenty, ktoré vydali slovenské, české, rakúske, maďarské a slovinské príslušné úrady.

Kimall - Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kimall - Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kimall - Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kimall - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Kimall - Technický a skúšobný ústav stavebný - SR
Kimall - Technický a skúšobný ústav stavebný - SR
ZAG
Kimall - Osvedčenie o zápise ochrannej známky

Technický a skúšobný
ústav stavebný - SR

Techn. a skúšob.ústav stavebný - SR - certifikát preukázania zhody

ZAG

Osvedčenie
o zápise ochrannej známky

Kimall - Úřad průmyslového vlastnictví - ČR
Kimall - Technický a zkušební ústav stavební Praha - ČR
Kimall - Technický a zkušební ústav stavební Praha - ČR
Kimall - Magyar Szabadalmi Hivatal - Használati mintaoltalmi okirat - Maďarsko

Úřad průmyslového vlastnictví - ČR

Technický a zkušební ústav stavební Praha - ČR

Techn. a zkuš. ústav stavební Praha - ČR - příloha certifikátu

Magyar Szabadalmi Hivatal - Használati mintaoltalmi okirat - Maďarsko

Kimall - Das Österreichische - Patentamt - Rakúsko
Kimall - Das Österreichische - Patentamt - Rakúsko
Kimall - Ministrstvo za gospodarstvo Urad RS - za intelektualno lastnino - Slovinsko

Das Österreichische
Patentamt - Rakúsko

Das Österreichische
Patentamt - Rakúsko

Ministrstvo za gospodarstvo Urad RS - za intelektualno lastnino - Slovinsko

KONTAKTUJTE NÁS

location

KIMALL s.r.o.
Haanova 10
851 03A  Bratislava

phone

+421 2 6353 7481
+421 905 614 112

email

info@kimall.sk

NÁŠ TÍM

Stanislav Kimerling

Michal Kimerling

Ivo Kimerling

CENOVÉ PONUKY

Budeme radi, ak nás budete kontaktovať a následne Vám dokážeme Vašu stavbu naceniť.

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie, nakoľko presná cenová kalkulácia si vyžaduje sústredenosť, čas a plnú spoluprácu medzi naším tímom a Vami.

Copyright © 2016 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.