Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 28.08.23

1. Úvod

Vitajte na Kimall.sk. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad alebo praktík týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected].

2. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke, prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a službách alebo nás inak kontaktujete.3. Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame na:

  • Poskytovať a spravovať naše služby.
  • Odpovedajte na otázky používateľov.
  • Zlepšite naše služby.
  • Na iné obchodné účely.

4. Ako zdieľame vaše informácie

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi tretími stranami. Každú stranu sme kategorizovali, aby vám bol jasný účel našich postupov zhromažďovania a spracovania údajov.

5. Súbory cookie a podobné technológie

Používame súbory cookie a podobné sledovacie technológie na zhromažďovanie a používanie osobných údajov o vás, a to aj na poskytovanie záujmovo orientovanej reklamy.

6. Aktualizácie týchto Zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Posledná aktualizácia“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná.

7. Kontaktujte nás

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad, môžete nás kontaktovať na: [email protected].